Reklamace

Přesto, že se snažíme plnit naše služby stoprocentně, může se stát, že není vše dle Vašich přestav.
V tomto případě sjednáme nápravu do 48 hodin od provedení služby.
Od uplynutí této doby již nebudeme moci vaší reklamaci vyhovět.